História bežeckeho lyžovania

Písal sa január 1959. Po prvýkrát sa preteky organizovali pod názvom Memoriál 24 padlých hrdinov. Štart a cieľ jednotlivých ročníkov sa konal pred budovou Miestneho národného výboru, alebo v priestore nad dedinou nazývaného „Dorfis“.

Štart 5. ročníka v roku 1963 pred Miestnym národným výborom.
 
Štart 5. ročníka v roku 1963 pred Miestnym národným výborom.


Bežecká trať bola vytýčená v okolí obce Gerlachov, väčšinou to bol 5 km okruh. Pripravovala sa deň pred pretekmi skupinkou lyžiarov (väčšinou to boli pretekári). Trať nebola stabilná a prispôsobovala sa snehovým podmienkam. Tie neboli vždy vyhovujúce a tak sa 8. ročník, ktorý sa uskutočnil 9.1.1966 musel usporiadať na Štrbskom Plese. Pamätný je aj 10. ročník , ktorý sa pre fujavicu musel uskutočniť na náhradných tratiach v Tatranskej Polianke. Kategórie boli od najmenších detí až po dospelých.

Jeden  z ročníkov  organizovaných  nad  obcou  v priestore  „Dorfis“.
Jeden z ročníkov organizovaných nad obcou v priestore „Dorfis“


Do roku 1971, kedy sa uskutočnil 13. ročník sa preteky konali až na spomínané výnimky v Gerlachove. Vtedy sa pretekov zúčastnili aj pretekári z poľského Zakopaného.
Od roku 1972 sa preteky organizovali na Štrbskom Plese, ale ani tam neboli vždy dobré podmienky. Viac krát sa muselo improvizovať na rôznych okruhoch a miestach. Napríklad v roku 1983 sa Memoriál
usporiadal na Jamskej ceste. Boli aj roky, keď sa preteky konali na kolieskovej dráhe nad Tatranskou Štrbou, ale vždy sa podarilo preteky usporiadať a nevynechal sa ani jeden ročník !!

Účas ť cez 200 pretekárov nebola zriedkavá. Často sa preto používal dvojštart. V 80-tich a 90-tich rokoch sa účas ť znížila na 150 až 200,od roku 2000 na 60 až 100 pretekárov.
Od roku 2003 sme do programu memoriálu zaradili aj súťaž žiakov s celoslovenskou pôsobnosťou.
Do roku 1988 sa pretekalo klasickou, neskôr striedavo voľnou a klasickou technikou. V poslednom období
sa s intervalovým štartom strieda hromadný (masový) štart.

Detské pretekyV 90tych rokoch sa čoraz častejšie medzi usporiadateľmi opakovala myšlienka usporiadať memoriál opäť v Gerlachove. Z myšlienky sme napokon prešli k realite a v spolupráci s Dr. Terezčákom sme koncom 90tych rokov začali s výstavbou bežeckých tratí čo sa nám v priebehu dvoch rokov podarilo.

Martin Bajčičák a Ivan Bátory v roku 2006 na novovybudov aných tratiach v Gerlachove

Martin Bajčičák a Ivan Bátory v roku 2006 na novovybudovaných tratiach v Gerlachove