Kontakt

Názov občianského združenia: Telovýchovná jednota TATRAN Gerlachov
Adresa: Hlavná 110, 059 42 Gerlachov
IČO: 31993354
DIČ: 2021442896
Web: www.tjtatrangerlachov.sk
Email (TJ): tj@tjtatrangelrachov.sk
Email (administrátor): admin@tjtatrangelrachov.sk

Napíšte nám