Kontakt

Názov občianského združenia: Telovýchovná jednota TATRAN Gerlachov
Adresa: Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov
IČO: 31993354
DIČ: 2021442896
Web: www.tjtatrangerlachov.sk
Email (TJ): tj@tjtatrangerlachov.sk
Facebook: https://www.facebook.com/tjtatrangerlachov.sk/
Číslo účtu: SK3083300000002601376205

Napíšte nám