Posilňovňa

Posilňovňa sa nachádza v priestoroch Obecného úradu v Gerlachove. Zastrešuje ju TJ TATRAN Gerlachov spolu s obcou Gerlachov. Táto posiňovňa je prístupná všetkým občanom Gerlachova. Pre vstup do nej si však musia občania vyžiadať kľúče od správcoch. Poplatok za jej návštevu je 10,-€ na polrok (6 mesiacov: január - jún a júl - december). V priestoroch posilňovne je potrebné dodržiavať svoju bezpečnosť ale aj bezpečnosť ostatných návštevníkov zariadenia a dodržiavať čistotu a poriadok. Do posilňovne je zakázaný vstup bez prezutia do čistej obuvi. Každý návštevník posilňovne je povinný  zapísať do knihy svoj príchod a aj odchod zo zariadenia.

Fotogaléria